ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่มืออาชีพรุ่น 3

การอบรมสัมมนา "โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่มืออาชีพ" รุ่น 3
New Entrepremeur Creation :NEC รุ่น 3

วันนี้มีเวลาว่างแล้ว หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการไปฝึกอบรมสัมมนาใน โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่มืออาชีพ ปี 2554 นี้ ทาง มสธ. (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ได้เปิดเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว โดยนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจสมุนไพร สปา และอาหาร โดยมีระยะเวลาในการอบรมแบ่งเป็น 3 เฟต

เฟตแรก 9 วัน เรียนแบบเข้าห้องเรียน และทำแผนการลงทุน
เฟตสอง 4 วัน การนำเสนอแผน และปรึกษาแผนการลงทุนเสนอขอเงินทุน
เฟตสาม 3 วัน ไปดูงานในกลุ่มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

การอบรมครั้งนี้ เรามีผู้ประกอบการใหม่ถึง 106 ชีวิต และลดลงเรื่อย ๆ เหลือไม่ถึง 100 ชีวิต ก่อนจบเฟต 1 วันนี้ เป็นวันที่มีการนำเสนอแผนการลงทุนของแต่ละท่าน

เราเลยมีเวลาแอบแว๊บ หรือชะแว๊บ มาเขียนบล็อกเล่าเรื่องให้เพื่อน ๆ ฟังกัน

การอบรมสัมมนานี้ เป็นการปูพื้นฐานให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ ให้เข้าสู่โลกธุรกิจ ให้แนวความคิด แนวคิดพื้นฐาน และแง่ความคิด มุมมองในการมองธุรกิจของคุณ และการมองโอกาสธุรกิจในตลาดปัจจุบันหน้าตาของ 100 กว่าชีวิตที่เข้ามาร่วมอบรม สัมมนา และโฉมหน้าท่านอาจารย์ ตลอดจนวิทยากรทุกท่าน


วันนี้ เริ่มเป็นวันที่สนุก มีการ present and comment ที่สนุกมาก ๆ เริ่มมีการถ่ายภาพ ถ่ายรูปเล่นกันแล้ว
ทุกคนเริ่มสนิทกัน ทำให้สนุกสนานมาก

ที่สำคัญ อาหารอร่อย ทุกมื้อ เน้น ทุกมื้อ หลังจากจบงานไป คาดว่า ....น้ำหนักจะขึ้นไปสัก 2 กิโลกรัม ทำไงดีหรอ ..... แต่หยุดปากไม่ได้ อาหารอร่อยจริง ๆ อ่ะ...

แหะ ๆ ไปก่อนดีกว่า อาจารย์เหล่แล้ว.... บาย..ไว้มาคุยกันใหม่นะจ๊ะ

ออ... ว่าง ๆ แวะมาเที่ยว มาคุยกันที่ www.facebook.com/NEC3.1.2 นะจ๊ะ