ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ท้องฟ้า The Sky

ท้องฟ้า ภาษาไทย
Sky English แปลว่า ท้องฟ้า
Himmel แปลว่าท้องฟ้า ในภาษาเยอรมัน

Ουρανός ภาษากรีก ก็แปลว่าท้องฟ้า
天空 ภาษาจีน หมายถึง ท้องฟ้าCiel ภาษาฝรั่งเศส ก็หมายถึงท้องฟ้า
आकाश อันนี้ก็ภาษาฮินดู แปลว่าท้องฟ้า
ส่วนอันนี้ ทิฆัมพร ภาษาไทย แปลว่าท้องฟ้าเหมือนกันเดะ


หลากหลายรูปแบบ หลากหลายภาษา แต่สื่อความหมายอย่างเดียวกัน
เปรียบเธอกับฉัน ต่างรูปแบบ ต่างความคิด แต่สื่อความหมายเดียวกัน...คือ คิดถึง....

ท้องฟ้า สีฟ้า ท้องฟ้า สีคราม ท้องฟ้า สี....ไหนก็เป็นท้องฟ้า.......

ไม่มีความคิดเห็น: