ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

จิตสงบพบแต่ความสุข

พระอาจารย์ประสงค์ ใต้ร่มไทร จิตสงบพบแต่ความสุข ธุดงค์กรรมฐาน ....

จิตสงบ พบแต่ความสุข
จิตทุกข์ พบแต่ความเศร้า
จิตเหงา พบแต่ความช้ำ
จิตระกำ พบแต่ความ...ระทม...

จิตอยู่ที่ไหน ใครใคร่ตอบ
จิตคืออะไร... ใครใคร่รู้
จิตคือใจ ใช่ตัวกู
จิตคือตัวรู้ ใช่ตัวตน...

จิต..
ผู้...
รู้..
คือ...
จิต...
ผู้...
เบิก...
บาน...

ไม่มีความคิดเห็น: