ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ความยุติธรรม ตาชั่งในใจคุณ

"ความยุติธรรม ไม่มีในโลก" คำกล่าวนี้ ฉันเองก็เคยกล่าว ฉันคิดว่า คุณเองก็เคยคิด ... เมื่อได้ประสบเหตุการณ์ที่ก่อให้ความรู้สึกไม่ดีกับใจเรา  ความยุติธรรม คืออะไร? ฉันสงสัยในใจ ขอเอย...ถามคุณได้ไหม...

ความยุติธรรม คือ ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ 


แล้ว ความยุติธรรม อยู่ที่ไหน?  มีบางคนบอกว่า ความยุติธรรม อยู่ที่ใจของเรา แล้ว ในใจของเรา มีความยุติธรรม อยู่ที่ใด สิ่งไหนที่เรียกว่า ยุติธรรม

ความยุติธรรม ของคนสองคนเท่ากันหรือไม่
ความยุติธรรม ของคนสองกลุ่ม จะอยู่ที่ตรงไหน จะจบที่ใด ใคร่ของถามหา ความยุติธรรม...

หากมีคำกล่าว ของนักปราชญ์ว่า ความยุติธรรม คือ ตาชั่งในใจคุณ


หากแต่ ตาชั่งในใจเรา มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม มากน้อยแค่ไหน หรือ ตาชั่งในใจเรา เที่ยงตรง แต่ เราเลือกที่จะชั่งเทียบ กับสิ่งที่ผิด ความยุติธรรม ที่ได้ออกมา คือ สิ่งผิด ใช่ไหม

หากนักปราชญ์ กล่าวว่า ทุกคนต้องมีตาชั่งในใจ จึงจะก่อเกิด ความยุติธรรม ได้ แต่ความยุติธรรม หรือตาชั่งของแต่ละคน มีขนาดไม่เท่ากัน มีสิ่งให้ชั่งต่างกัน ความยุติธรรม ที่ได้มาก็ต่างกัน

ดังนั้น หากเราต้องการให้ตาชั่งในใจของเรานั้น มีความเที่ยงตรง แม่นยำ และถูกต้อง เราจะต้องปรับ     จูนมัน ด้วยใจที่มี ความเมตตา ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เมื่อ เราสามารถปรับจูน ปัจจัยเหล่านี้ได้แล้ว โอกาสที่ ความยุติธรรม จะถูกต้อง และแม่นยำ ก็จะมากขึ้น แต่.... ความยุติธรรม ในแต่ละคน ก็ยังไม่เท่ากัน ความยุติธรรม ของใจเราไม่เท่ากันเพราะ อารมณ์ ความรู้สึก ของเรา ได้นำสิ่งเหล่านี้เข้าไปใส่ในตาชั่งด้วย เปรียบดังเช่น เวลาเราชอบใคร รักใคร เมื่อเขาทำผิด เราก็ให้ชั่งเขากับความผิด โดยเราเอาตัวเขาบวกกับความรัก ความรู้สึกที่ดีต่อเขา ไปชั่งกับความผิดที่เขาก่อ ซึ่งให้ผลของ ความยุติธรรม คือ ยกโทษให้เขา ให้อภัยเขา แต่หากคนที่เราเกลียด คนที่เราไม่ชอบ เมื่อเขาทำผิด เราก็ชั่งเขากับความผิดซึ่งบวกเอาความเกลียด ความไม่ชอบ ทำให้ผลลัพท์ที่เราเรียกว่า ความยุติธรรม ต่อเขา ออกมา คือ การลงโทษ ไม่ยกโทษให้ การประนามเขา การไม่ยอมรับเขา ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ในกรณีตัวอย่างทั้งสองนี้ การที่เราจะใช้ตาชั่งในใจเรา ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และ ยุติธรรม กับส่วนรวมนั้น เราต้องใช้ความถูกต้อง และความเมตตา มาปรับจูนตาชั่งในใจเรา

แต่ใช่เพียงเท่่านี้ ความยุติธรรม จะเกิดขึ้น บุคคลที่อยู่ในสังคม ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เพื่อส่วนรวม เพื่อเพื่อนมนุษย์ จำต้อง มีตาชั่งในใจ ที่หนักแน่น มั่นคง เมตตา ซื่อตรง และใช้กฏหมายของสังคม มาปรับจูนเครื่องชั่งของตนอีกด้วย ผู้ที่ทำได้นั้น จึงได้ชื่อว่า เป็นบุรุษผู้คง ความยุติธรรม

แต่ของให้เราจงรับรู้ไว้ว่า ความยุติธรรม คือ ตรงกลางของการยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย หรือของส่วนรวม ความยุติธรรมของคนดี ย่อมไม่เหมือนคนเลย เพราะ คนดีใช้ปัจจัยประกอบตาชั่งในใจของเราอย่างหนึ่ง คนเลวเขาก็ใช้ปัจจัยของเขาประกอบเป็นตาชั่งในใจของเราเช่นกัน แต่ ความยุติธรรม ของส่วนรวม ส่วนใหญ่นั้น น่าจะเป็น ความยุติธรรม ที่เป็นส่วนกลาง ที่สังคมยอมรับกัน จึงทำให้สังคม บ้านเมือง ประเทศชาติ อยู่กันได้อย่างสงบสุข นั้นเอง

หากมีคนถามคุณว่า "ความยุติธรรม อยู่ที่ไหน" คุณเองคงตอบได้แล้วใช่ไหมค่ะ....

หากมีคนบ่อยว่า "ความยุติธรรม ไม่มีในโลก"  คุณเองคงให้คำแนะนำเขาได้แล้วใช่ไหมค่ะ...

ลองมา ฝากความคิดเห็นของคุณ พูดคุยกัน ถึงความยุติธรรมในแง่มุม คุณกับเราที่นี้นะค่ะ

สวัสดีค่ะ ความยุติธรรม มองดู ตาชั่งในใจคุณ ทุกวันนะค่ะ.....

ไม่มีความคิดเห็น: