ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี

ขอเชิญร่วมทำบุญ
จัดพิมพ์หนังสือ “อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม”
ของพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สำหรับแจกฟรี
ค่าจัดพิมพ์เล่มละ 20 บาท สามารถร่วมจัดพิมพ์กี่เล่มก็ได้ ตามกำลังศรัทธา


หากมีความประสงค์ต้องการร่วมจัดพิมพ์ กรุณาแจ้งความประสงค์และโอนเงินก่อนวันที่ 9 มกราคม 2554 นี้ มาที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยคาร์ฟูร์ รามอินทรา    ชื่อบัญชี นางสาวทิฆัมพร ตันติวิมงคล
บัญชีเลขที่ 066-0-26155-3    ประเภทสะสมทรัพย์
ขอรายละเอียด ดังนี้
1.    ชื่อ-นามสกุล ของ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ อาจจะเป็นชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ บุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่น้องที่ต้องการร่วมจัดพิมพ์
1.1
1.2
1.3 หรือมากกว่านี้ก็ให้เพิ่มบรรทัดถัดไปได้เลย
2.    จำนวนเล่มที่ประสงค์จัดพิมพ์ (ราคาเล่มละ 20 บาท) จำนวน...........เล่ม  รวม................... บาท
3.    หากต้องการให้จัดส่งตัวอย่างหนังสือไปให้ กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ พร้อมกรุณาโอนค่าจัดส่งดังนี้ (จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)
a.     1 -2 เล่ม ค่าจัดส่ง 20 บาท
b.    3 - 5 เล่ม ค่าจัดส่ง 50 บาท
(หากต้องการจำนวนมากกว่านี้ กรุณาสอบถามค่าจัดส่งล่วงหน้าได้ และขอสงวนสิทธิ์จัดส่งให้เฉพาะผู้ต้องการได้หนังสือเพื่อนำไปบริจาคเท่านั้น เนื่องจากต้องการนำไปบริจาคเพื่อเป็นบุญกุศลตามจุดประสงค์ของการจัดพิมพ์)
มีความประสงค์ให้จัดส่งตัวอย่างหนังสือที่พิมพ์ให้ด้วยจำนวน...........................เล่ม
ส่งที่ คุณ.......................................................... เบอร์โทรติดต่อ...............................................
ที่อยู่..........................................................................................................................................
............................................................................................................................
รวมค่าจัดพิมพ์หนังสือและค่าจัดส่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ต้องโอน..................................... บาท
วิธีติดต่อแจ้งกลับ (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งวันเวลา และจำนวนเงินที่โอนด้วย เพื่อตรวจสอบ)
อีเมล์มาที่ ตู๋ tusora@hotmail.com หรือ Fax : 02-9715571
ตัวอย่าง 1 หน้าในหนังสือ

ไม่มีความคิดเห็น: