ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พาหุง มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า

ขอเชิญร่วมทำบุญ
จัดพิมพ์หนังสือ “พาหุง มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า”
ฉบับเล่มสีชมพู สองภาษา สำหรับแจกฟรี
ค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท สามารถร่วมจัดพิมพ์กี่เล่มก็ได้ ตามกำลังศรัทธา
หากมีความประสงค์ต้องการร่วมจัดพิมพ์ กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ ตู๋ 085-7100612
และโอนเงินก่อนวันที่ 29 เมษายน 2554 นี้ มาที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยคาร์ฟูร์ รามอินทรา    ชื่อบัญชี นางสาวทิฆัมพร ตันติวิมงคล
บัญชีเลขที่ 066-0-26155-3    ประเภทสะสมทรัพย์
ขอรายละเอียด ดังนี้
1.    ชื่อ-นามสกุล ของ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ อาจจะเป็นชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ บุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่น้องที่ต้องการร่วมจัดพิมพ์
1.1
1.2
1.3 หรือมากกว่านี้ก็ให้เพิ่มบรรทัดถัดไปได้เลย
2.    จำนวนเล่มที่ประสงค์จัดพิมพ์ (ราคาเล่มละ 10 บาท) จำนวน...........เล่ม  รวม................... บาท

วิธีติดต่อแจ้งกลับ (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งวันเวลา และจำนวนเงินที่โอนด้วย เพื่อตรวจสอบ)
อีเมล์มาที่ ตู๋ tusora@hotmail.com หรือ Fax : 02-9715571
ตัวอย่าง หน้าปกหนังสือ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

เป็นหนังสือเล่มเล็ก สำหรับพกพา
มีเรื่องเล่า ที่มาของค้นพบบทสวด “พาหุงมหาการุณิโก” ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ศรีอโยธเยศ ผู้จารึกนิมิต รจนาเอาไว้ถวายพระพรแด่มหาบพิตรเจ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มีคำสวด คำแปล เป็น สองภาษา ไทย และอังกฤษ
มีบทแผ่เมตตา เป็น สองภาษา ไทย และอังกฤษ 

การทำความดีด้วยการแจกหนังสือธรรมะฟรี

หลังจากเราได้เรียนเชิญเพื่อน ๆ ผู้อยู่ในสายบุญ เข้าร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ “อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม” ของพระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สำหรับแจกฟรี ในเดือนมกราคม 2554 ทำดีต้อนรับปีกระต่าย กันไปเรียบร้อยแล้ว
>
ยอดจัดพิมพ์หนังสือในครั้งนี้ เป็นจำนวน 409 เล่ม 
เป็นยอดเงินทั้งหมด 8,180 บาท 
ซึ่งนับว่าเป็นเลขมงคล เป็นอย่างยิ่ง ทั้งเลข 9 ที่แสดงถึงความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน และเลข 8 ที่มีความหมายถึงความไม่รู้จบ เป็นอนัตต์
และหลังจากที่รับได้รับหนังสือ "อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม" มาจากโรงพิมพ์เรียบร้อย ทางผู้จัดก็ได้จัดส่งหนังสือไปให้แด่ผู้ร่วมจัดพิมพ์เก็บไว้ตามสมควร และได้นำหนังสือส่วนใหญ่ไปแจกตาม โรงพยาบาล และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ขอการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะสำหรับแจก
จึงขออนุโมทนาบุญให้กับท่านเหล่านี้ ที่ร่วมจัดพิมพ์ ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

 1. นายปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์
 2. นายเทียนชัย ตันติวิมงคล
 3. นางสาวทิฆัมพร ตันติวิมงคล
 4. นายพรชัย ตันติวิมงคล 
 5. นางสาวรุ่งนิรันดร์ นิรันดร
 6. นางสาวกิติรัตน์ ฆารประเดิม
 7. นายนปกรณ์ ฆารประเดิม
 8. นางรำไพ ฆารประเดิม 
 9. นายสุดเขต  เกษศิลป์
 10. นางถนอมศรี  เกษศิลป์
 11. นางสาวศิริวัลภา  เกษศิลป์
 12. นางสาวจิตาภา  เกษศิลป์
 13. นางสาวจารุวรรณ  ชูพันธ์
 14. นายดำรงค์ สมฤทธิ์
 15. รตท.กมล ศิระวงษ์
 16. นางศิรินพรรณ ศิระวงษ์
 17. น.ส.หฤทัย ศิระวงษ์
 18. รอ.กิตวิวัฐ วงคำษา
 19. นางสาวนวลนภา อัคสินธวังกูร
 20. นางวารุณี อัคสินธวังกูร
 21. นายโชคชัย อัคสินธวังกูร
 22. นายเชาวฤทธิ์ ฮวบสมบูรณ์
 23. นายสิทธิศักดิ์ อัคสินธวังกูร
 24. นางสาวจีรวัฒน์ มาศมัณฑนะ
 25. Mr. Christopher Dennehy
 26. นายวันชัย มาศมัณฑนะ
 27. นางศรีเบาะ มาศมัณฑนะ
 28. นายศุภชัย มาศมัณฑนะ
 29. นางสาวปวีณา หงษ์ดำเนิน
โดยขออนุโมทนาบุญ และอุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เทวดาที่ปกป้องคุ้มครองตัวข้าพเจ้า และญาติทุกท่านทั้งในอดีตชาติ และปัจจุบันชาติ
ส่วนหนังสือธรรมะ ที่เราได้จัดนำไปแจกแล้วบ้างส่วน ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ดังรายนามต่อไปนี้
1. โรงพยาบาลรามาธิปดี ตึกโรคหัวใจ
2. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตึกว่องวานิช และตึกฉุกเฉิน
3. โรงพยาบาลวัดไร่ขิง แผนกตา
4. สภากาชาดไทย ตึกรับบริจาคโลหิต
5. โรงพยาบาลวิภาวดีปากเกร็ด
6. อื่น ๆ
ตัวอย่างรูปที่เก็บมาฝาก
ที่แรกที่ไปแจก ตื่นเต้น ในการทำความดี แต่เมื่อทำครั้งแรกผ่านไปแล้ว ก็รู้สึกดีใจ
โดยเฉพาะเหมือนเห็นผู้ป่วย หรือญาติผู้ป่วยหยิบหนังสือธรรมะมาอ่าน 
วัดไร่ขิง แผนกตา ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยรอคิวกันเยอะเต็มโรงพยาบาล แต่วันธรรมดา ยิ่งพอเรานำหนังสือธรรมะไปไว้แจกฟรี ทำให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีกิจกรรม ไม่น่าเบื่อ
และอีกหลาย ๆ ที่ ความรู้สึกปราบปลื้มใจ และยินดี ในการทำความดีครั้งนีั้ ยังคงอยู่กับเรา และขอส่งบุญความดีที่พวกเราร่วมกันกระทำในครั้งนี้ ส่งผลแด่ทุกท่านด้วยเทิอญ....
โครงการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะสำหรับแจกฟรี เล่มต่อไปคือ "พาหุง มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า" สนใจร่วมจัดพิมพ์ได้ ก่อนสิ้นเดือนเมษายน 2554 นี้ 
อ่านรายละเอียดที่ 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=200946679918293 หรือ ดาวน์โหลด รายละเอียดได้ที่ http://www.ziddu.com/download/13893509/DHAMMABOOK.pdf.html
หรือติดต่อที่ ตู๋ tusora@hotmail.com 
มาร่วมทำความดีด้วยกันนะค่ะ