ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พาหุง มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า

ขอเชิญร่วมทำบุญ
จัดพิมพ์หนังสือ “พาหุง มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า”
ฉบับเล่มสีชมพู สองภาษา สำหรับแจกฟรี
ค่าจัดพิมพ์เล่มละ 10 บาท สามารถร่วมจัดพิมพ์กี่เล่มก็ได้ ตามกำลังศรัทธา
หากมีความประสงค์ต้องการร่วมจัดพิมพ์ กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ ตู๋ 085-7100612
และโอนเงินก่อนวันที่ 29 เมษายน 2554 นี้ มาที่

ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยคาร์ฟูร์ รามอินทรา    ชื่อบัญชี นางสาวทิฆัมพร ตันติวิมงคล
บัญชีเลขที่ 066-0-26155-3    ประเภทสะสมทรัพย์
ขอรายละเอียด ดังนี้
1.    ชื่อ-นามสกุล ของ ผู้ร่วมจัดพิมพ์ อาจจะเป็นชื่อผู้ร่วมจัดพิมพ์ บุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่น้องที่ต้องการร่วมจัดพิมพ์
1.1
1.2
1.3 หรือมากกว่านี้ก็ให้เพิ่มบรรทัดถัดไปได้เลย
2.    จำนวนเล่มที่ประสงค์จัดพิมพ์ (ราคาเล่มละ 10 บาท) จำนวน...........เล่ม  รวม................... บาท

วิธีติดต่อแจ้งกลับ (เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งวันเวลา และจำนวนเงินที่โอนด้วย เพื่อตรวจสอบ)
อีเมล์มาที่ ตู๋ tusora@hotmail.com หรือ Fax : 02-9715571
ตัวอย่าง หน้าปกหนังสือ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

เป็นหนังสือเล่มเล็ก สำหรับพกพา
มีเรื่องเล่า ที่มาของค้นพบบทสวด “พาหุงมหาการุณิโก” ที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ศรีอโยธเยศ ผู้จารึกนิมิต รจนาเอาไว้ถวายพระพรแด่มหาบพิตรเจ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มีคำสวด คำแปล เป็น สองภาษา ไทย และอังกฤษ
มีบทแผ่เมตตา เป็น สองภาษา ไทย และอังกฤษ 

ไม่มีความคิดเห็น: