ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เชิญชวนบริจาคโลหิต

ทางสภากาชาดไทย พ.ญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล 

ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. และรับบริจาคดวงตา อวัยวะ

พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

ผู้ที่บริจาคโลหิตในวันดังกล่าวจะได้รับเข็มกลัดที่ระลึกวันกาชาดโลก

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโอกาสดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2256-4300, 0-2263-9600-99 ต่อ 1101

ไม่มีความคิดเห็น: