ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คำพ่อสอน1. ความเพียร 
การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯวันที่27 ตุลาคม 2516 

2. ความพอดี 
ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540 

3. ความรู้ตน
เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน
พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจำปี 2521 

4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521 

5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ 
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496 

6. พูดจริง ทำจริง 
ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจ จัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

7. หนังสือเป็นออมสิน 
หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514 

8. ความซื่อสัตย์ 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์

รู้แล้ว ใช่ว่า ใส่บ่า แบกหาม นะค่ะ

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

มือถือตกน้ำทำอย่างไรดี

เรามีประสบการณ์ มือถือตกน้ำ มาฝากให้เพื่อน ๆ ลองเอาไปทำดูนะ เผื่อว่าจะรอดตาย ไม่ต้องเสียเงินซื้อเครื่องใหม่ แต่ก่อนจะเล่าเรื่อง มือถือตกน้ำทำอย่างไรดี เราขอเกริ่นเล็กน้อยว่า...

เราเป็นคนที่ใช้มือถือเปลื้องมาก แบบว่า ต้องเปลี่ยนทุกปี ไม่ใช่ว่าเราจะตามแฟชันหรือแต่อย่างใดนะ แต่ว่า มือถือ ของเรามักจะมีอันเป็นไป เมื่ออายุครบ 1 ปี ไม่ว่าจะเป็น หาย หล่น พัง ตกน้ำ ถูกขโมย... เป็นอย่างนี้ทุกปี จนเราเองก็เบื่อมาก ๆ ไม่กล้าใช้มือถือราคาแพง ๆ เหมือนของคนอื่นเขาหรอก บ่นมาพอสมควรแล้ว กลับมาที่เรื่อง มือถือตกน้ำทำอย่างไรดี

ประสบการณ์ มือถือตกน้ำ เรามี 2 ครั้งแรก ครั้งแรก เราไปเที่ยวน้ำตก แล้วลื่น ตกลงไปทั้งตัว ทั้งกล้อง ทั้งมือถือ แน่นอน พังหมดเช่นกัน ครั้งแรกนั้น เราทั้งตกใจ ทั้งเสียดายมาก ๆ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร พยายามแกะ แงะ มันออกมา พยายามเปิด จนมันช็อต สุดท้ายก็ตาย และดับไป.... แง แง เรื่องมันเศร้า...

ประสบการณ์ครั้งที่สอง มือถือตกน้ำ ประสบการณ์นี้แหละ เราทำแล้วจึงอยากมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง เรื่องราว ก็มีดังนี้

เราวิ่งเข้าห้องน้ำ แบบว่า รีบสุด ๆ ก็มันปวดฉี่อ่ะนะ ใส่มือถือไว้ในกระเป๋ากางเกงหลัง เวลาถอด มันหลุดออกมา แล้วหล่นลงไปในถังน้ำ "จ๋อม...." เฮ้ย............ เสียร้องของเราเอง รีบอย่างมา คว้ามันขึ้นมา เช็ด ๆ น้ำออก เปิดดู ปรากฏว่ามันดับไป พยายามกดเปิด มันก็ไม่ขึ้น พยายามหลายครั้ง ก็ไม่ได้ ขณะพยายามเปิดอยู่ รู้สึกว่าด้านหลังตรงแบตมันร้อน ก็เลยเปิดถอดแบตออกมา ปรากฏว่ามีน้ำเข้า ตรงจุดที่เป็นกล้องถ่ายรูปก็มีละอองน้ำเกิดขึ้น แล้วเราก็คิดอะไรได้อย่างหนึ่ง เราถอดเอาแบตออก เอาซิมออก แล้วเอามือถือไปหมกใส่ไว้ในถุงข้าวสาร เราทำด้วยความสงบ แต่ก็ใจเต้นตึกตักด้วย ว่าจะรอดไหม แต่ก็ทำใจด้วยว่า พรุ่งนี้ต้องไปซื้อใหม่อีกแล้ว ยังน่า มือถือเรายังไม่ครบ 1 ปี ยังไม่หมดอายุหรอก มือถือของเรา ทุกอันต้องครบ 1 ปี ...ใจเย็น ๆ เราบอกตัวเอง.... คืนนั้น เราเข้านอนแบบใจยังเต้นอยู่ ว่าจะรอดไหม...

คืนนั้น.... เรามาคิดทบทวนดูว่า มือถือเราตกน้ำลงไปนานแค่ไหน เราเอาขึ้นมาแล้ว รีบเช็ดน้ำออก รีบถอดแบตออก เผื่อให้น้ำเข้าตัวเครืองโทรศัพท์น้อยที่สุด เมื่อถอดแบตแล้ว ก็ไม่ก่อให้เกิดการช็อต ไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไม่น่าจะเกิดความเสียหายมาก เอาน่า .... อาจจะรอด

เช้ามา...วันนั้น เราล้วงมือไปเอาโทรศัพท์ออกมาจาก ถุงข้าวสาร ดูแล้วแห้งสนิท คุณรู้ไหมว่า .... ข้าวสารสามารถดูดความชื้นได้ สมัยที่ นาฬิกาตกน้ำ มีละลองน้ำอยู่ในหน้าปัดนาฬิกา ผู้ใหญ่จะให้เราเอานาฬิกาไปแช่ในถังข้าวสาร แล้วละลองน้ำก็จะหายไป

คุณรู้ไหมว่า...ได้ผล... เราประกอบโทรศัพท์กลับเข้าไป แล้วกดปุ่มเปิด ใจเนี่ย เต้นตึกตัก... โหลดเปิดนานหน่อย แต่ปรากฏว่าใช้ได้...รอดตายแล้ว... เป็นอย่างไรล่ะ ประสบการณ์ มือถือตกน้ำทำอย่างไรดี หากคุณต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้ คุณลองตั้งสติ แล้วทำดูนะ เพื่อว่า โทรศัพท์มือถือ ของคุณ จะได้อยู่กับคุณไปอีกนาน ๆ

สรุป มือถือตกน้ำทำอย่างไรดี
1. ให้รีบเอาขึ้นจากน้ำทันที อย่างมัวตกใจ หรือโวยวาย แล้วไม่ต้องไปกดเปิดปิดนะ เดียวจะเสียเข้าไปใหญ่ (ห้ามเด็ดขาด)
2. ให้แกะเอาแบตตารีออกทันที กันไฟฟ้าลัดวงจร แยกชิ้นส่วนมือถือ เอาที่พอถอดได้
3. เช็ดน้ำออก แล้วรีบเอาโทรศัพท์ไปหมกไว้ใต้ข้าวสาร 1 คืน
4. ทำใจ แล้วนอน พรุ่งนี้ เอาโทรศัพท์มาประกอบ ถ้าโชคดีเป็นของคุณ โทรศัพท์คุณก็รอด

สาธุ.... อย่าให้มือถือ ฉัน ตกน้ำ อีกเลย สาธุ....

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

You Have Two Choices

คุณมีสองทางเลือกเสมอ .... คำนี้ ฝรั่งได้พูดไว้ว่า You Have Two Choices....

เริ่มต้นเช้าวันใหม่ คุณถามตัวเองได้ว่า วันนี้ คุณจะมีความสุขยิ้มแย้ม หรือ วันนี้ คุณจะเศร้าซึม หน้าเบื่อ ....
ฉันเลือกที่จะ มีความสุขยิ้มแย้ม.....

ในระหว่างวัน คุณต้องเจอะหรือเผชิญกับความยุ่งยากหรือเรื่องเลวร้าย คุณจะเลือก เศร้าเสียใจตกเป็นเหยื่อของมัน หรือ คุณจะเลือก ยอมรับและเรียนรู้กับมันเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เอง....
ฉันเลือกที่จะ เรียนรู้ (ดังคำว่า...ผิดเป็นครู...)

แต่การคิดในแง่บวก แต่เพียงอย่างเดียวนั้น ยังไม่ง่ายเลย ใช่...ฉันยอมรับ แต่หากมีทางให้เลือก.... เราก็ควรต้องเลือก ทางที่ดีที่สุดให้กับตนเอง...ใช่หรือไม่

หากการคิดในแง่บวก คือ การเลือกทางที่ดีให้กับตนเอง แล้ว ทำไม เราจะไม่เลือกที่จะใช้มันล่ะ.....

เราเลือกได้ที่จะอารมณ์ดี เราเลือกได้ที่จะทำดี เราเลือกได้ที่จะใช้ชีวิตดี ๆ ดังนั้น เราก็ควรจะเลือก เพราะชีวิตมีทางให้เลือกสองทางเสมอ สุดแล้วแต่ใครคิดจะเลือกอะไร...

แม้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึั้น ชีวิตยังมีให้เลือก....
ฉันเดินเข้าไปในตลาดแห่งหนึ่ง ขณะเกิดเหตุการณ์โจรปล้นธนาคารและมีการยิงต่อสู้ของตำรวจกับโจรที่กำลังหนี ความโชคร้ายเป็นฝ่ายเลือกฉัน กระสุนของคนร้ายพลันมาถูกที่ท้องของฉัน ทำให้ฉันทรุดลงไปทันที เลือดไหลออกมาไม่หยุด เสียงดังโวยวายต่าง ๆ ดูเหมือนเงียบลงไป มีคนพูดกับฉันว่า ทำใจดี ๆ ไว้นะ รถพยาบาลกำลังมา... ฉันหันมองไปที่หน้าของคนพูด ฉันเลือกที่จะยิ้มให้กำลังใจเขา และสร้างกำลังให้ฉันด้วย พนักงานพยาบาลนำฉันขึ้นเปล และปลอบใจว่า คุณจะต้องไม่เป็นไร และฉันก็เชื่อที่จะเลือก เชื่อเขา ฉันต้องไม่เป็นไร....

ถึงห้องผ่าตัด ฉันหมอสติไปแล้ว ในระหว่างนั้นความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่น ฉันได้เห็นตัวเอง และมีเสียงหนึ่งถามฉันว่า คุณจะเลือกมีชีวิตอยู่ หรือคุณจะเลือกไป....
แน่นอน ฉันเลือกที่จะมีชีวิตอยู่.... เพราะในชีวิตฉันยังมีอีกหลายอย่างให้ฉันต้องเลือกทำเสมอ ... วันนั้น ฉันจึงเลือกที่จะมีชีวิตอยู่

และในวันนี้ ฉันก็มีชีวิตอยู่ และเลือกเส้นทางเดินของชีวิตฉันแล้ว....

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้อ่านบทความนี้ คุณก็เลือกได้ที่จะ ลืมมันไป หรือ เลือก ที่จะนำมันไปบอกต่อเพื่อน ๆ หรือคนที่คุณรัก...
จงเลือก...เพราะคุณ... You Have Two Choices

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คนรักสุนัข

สำหรับ คนรักสุนัข หรือ คนที่ชอบของน่ารัก เชิญเข้มาชมกันค่ะ มาดูกันหน่อย มาดูกันสักนิด ว่า วีดีโอ นี้ ทำไมถึงชื่อ คนรักสุนัข

พร้อมชมวีดีโอกันหรือยังค่ะ เชิญจ้า....อะอะอะ... น่ารักใช่ไหม เห็นแล้วอดอมยิ้มไม่ได้ สำหรับ คนรักสุนัข คงใจละลายไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนคนที่ไม่รัก ไม่เกลียด ก็คงชอบกันนะค่ะ