ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ร้อนนี้ ร้อนนัก อาณาจักรหัวขวานล่มสลาย...

หน้าร้อนปีนี้ (2556) เป็นปีที่อากาศร้อนมากที่สุดในรอบทศวรรษ อากาศที่แปรปรวน และอุณหภูมิที่สูงขึ้น อย่างผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิด ไม่พ้นแม้แต่มนุษย์ และสัตว์ ....

ห้วยขาแข้ง...เป็นผืนป่ามรดกโลก ที่นักอนุรักษ์พยายามปกปักษ์รักษาไว้สำหรับมนุษย์และสัตว์นานาพันธู์ แต่ด้วยความเห็นแก่ตัว และเห็นแก่ได้ของมนุษย์เรา (บางคน) ในการตัดไม้ทำลายป่า สร้างมลภาวะ มลพิษให้กับโลก ทำให้เราต้องสูญเสียต้นไม้ และสัตว์ป่าไปจนเสียสมดุลแห่งธรรมชาติ....

อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นผิดปกติ และยาวนานขึ้น ก็เป็นอีกผลหนึ่งที่แสดงถึงการขาดสมดุลของโลกเรา...

ในฐานะของ นักดูนก คนหนึ่ง ที่เห็นถึงความผิดปกตินี้ การลดจำนวนลงของ นกหัวขวาน ที่ อาณาจักรนกหัวขวาน แห่ง อุทยานห้วยขาแข้ง... ในปีนี้ ทำให้รู้สึก สะท้อนใจ และสลดใจมาก อยากให้เรา คนไทย ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การห่วงแหน ป่าไม้ ลำธาร ต้นน้ำ สัตว์ป่า และวัฒนธรรมของชาติ...

แหะ ๆ เขียน ๆ ไป ก็เหมือนบ่นนะค่ะ... แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมค่ะว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ของคนบางคน หรือคนนั้นก็อาจเป็นเราแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความมักง่ายในการทิ้งขยะ การใข้กระดาษแบบไม่ประหยัด การสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์แปลก ๆ ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทั้งสิ้นค่ะ ... น้ำท่วม ไฟไหม้ ฝนตก ลูกเห็บตก แผ่นดินไหว... ล้วนแล้วแต่ ฝีมือพวกเรา ที่ไปทำลายระบบนิเวศน์ค่ะ....

อาณาจักร์นกหัวขวาน ... ณ ห้วยข้าแข้ง... เป็นแหล่งดูนก ที่พวกเราชาวนักดูนก หรือถ่ายภาพนก รู้จักกันมานาน เมื่อได้ไปเยือนเมื่อไร ต้องมีภาพ นกหัวขวาน นานาชนิด ให้ได้ชม ได้ถ่ายภาพกับมาอย่างแน่นอน แต่มีปีนี้ 2556 ปริมาณ หรือจำนวน นกหัวขวาน ที่อาณาจักร นกหัวขวาน แถม ไม่พบ หรือ พบได้น้อยมาก ทั้งจำนวนชนิด และปริมาณที่พบ เป็นเรื่องที่น่าเศร้า... และอยากบอกต่อ เพื่อให้ ช่วยกัน ตระหนักถึง ผลกระทบต่าง ๆ ที่เรากระทำต่อโลก...นี้ค่ะ...

อำลา... และอาลัย ต่อ อาณาจักรหัวขวาน...ที่ล่มสลายไป และหวังว่า เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟู ผืนป่า และอาณาจักรนกหัวขวานแห่ง ห้วยขาแข้ง แห่งนี้ค่ะ...

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง Orange-backed Woodpecker

ก่อนลากันไปหลังจากเรื่องหนักใจ... ก็มีชมนกหัวขวาน ที่ยังพอมีเหลือกันบ้างนะค่ะ

นกหัวขวานเขียวสะโพกแตง Black-headed Woodpecker
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง ตัวเมีย
มีให้ชื่นชม เพียงสองสามภาพ เล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะ อาณาจักรหัวขวานล่มสลาย..แล้ว เหลือเพียงไม่กี่ชนิดค่ะ...

ไม่มีความคิดเห็น: