ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ

การนั่งสมาธิ อย่างน้อยวันละ 15 นาที
ได้อานิสงส์
ให้สติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้ และภพหน้า
เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย
จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ
ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน
ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง
เจ้ากรรมนายเวร และญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

การทำบุญตักบาตรทุกเช้า
ได้อานิสงส์
ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้ และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร ตายไปไม่หิวโหย
อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์
ปล่อยปลา ที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ
ได้อานิสงส์
ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต
ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น
หน้าที่การงานคล่องไม่ติดขัด ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อย ๆ ฟื้นคืนสภาพที่สดใสเป็นอิสระ

รักษาศีล 5 หรือศีล 8
ได้ อานิสงส์
ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก
ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
กรรมเวรจะไม่ถ่าโถม ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้าปกปักรักษา

บทสมาทานศีล 5 ทำทุกวันรอดจากนรกแน่นอนโดย พระภาสกร ภิวฑฺฒโน (ภาวิไล)

พุธโธ ธัมโม สังโฆ
ศีลข้อ ๑ ไม่ฆ่าสัตว์
ศีลข้อ ๒ ไม่ลักทรัพย์
ศีลข้อ ๓ ไม่ประพฤติผิดในกาม
ศีลข้อ ๔ ไม่พูดเท็จ
ศีลข้อ ๕ ไม่ดื่มสุราและของมึนเมา

บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)ได้ตั้งใจรักษาศีลแล้ว
บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล)เป็นผู้มีศีล
ด้วยอำนาจศีลนี้ ขอให้ข้าพเจ้า (คำอธิษฐาน) ณ บัดนี้ เทอญ.

ขอให้บุญบารมีจงบังเกิดกับทุกท่านด้วยเถิด

ไม่มีความคิดเห็น: