ลงทะเบียนกับ PayPal และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทันที

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขาดความรับผิดชอบ

ปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน หน้าที่เล็ก ๆ ที่เราต้องทำ กลับไม่รับผิดชอบ ตัวอย่างหนึ่ง คือ บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง มีหน้าที่บริการส่งของ รับของให้ลูกค้า กลับขาดความรับผิดชอบ นัดไปรับของลูกค้า ไม่ไปตามนัด แจ้งจัดส่งสินค้า ไม่จัดส่งตามวันและเวลาที่กำหนด ที่สำคัญไม่แจ้งลูกค้า ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทำสินค้าเสียหาย ก็ไม่สน

สังคมไทย เกิดปัญหา ความเห็นแก่ตัว การขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ทำให้บ้านเมือง สังคมไทยเป็นเช่นนี้

คำพูดที่เอ่ยออกไปแล้ว น้อยคนนักจะทำตามอย่างที่พูด ที่รับปากไว้ได้ หากแต่พยายามแล้ว แต่ไม่สำเร็จ นับว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน แต่หากไม่พยายาม ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ งานนั้นก็จะประสบความล้มเหลว

บริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง แข็งเอ็กซ์เพรส รับบริการรับส่งของรวดเร็วทันใจ แต่ขาดความรับผิดชอบ ไม่มารับของตามนัดหลายต่อหลายครั้ง ส่งผลต่อความเสียหายของบริษัทลูกค้า แต่ไม่รับผิดชอบ ส่งของล่าช้ากว่ากำหนดเป็นอาทิตย์ อ้างว่าไม่มีรถวิ่ง แต่เก็บเงินในราคาจัดส่งแบบด่วน ซึ่งถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำหน้าที่ของตน เรียกว่า ขาดความรับผิดชอบ

ทั้งนั้น ผู้เขียนเอง ได้ประสบเหตุการณ์เหล่านี้ มากับบริษัทขนส่งหลายแห่ง แต่บริษัทขนส่งแห่งนั้น เกิดปัญหาบ่อยที่สุด แต่ด้วย ข้อจำกัด ของสินค้า ผู้เขียนจำต้องใช้บริการบริษัทขนส่งแห่งนี้ ต่อไป

ปัญหาสังคมจึงเรียกว่า ไม่มีทางแก้ไข หากคุณยังขาดความรับผิดชอบ...


.

ไม่มีความคิดเห็น: